Information and Innovation Center as Factor of NGO Development and as Partner in the Intellectual and Professional Environment of the Region

TitleInformation and Innovation Center as Factor of NGO Development and as Partner in the Intellectual and Professional Environment of the Region
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsYavorsky, MS
Short TitleSci. innov.
DOI10.15407/scine12.02.081
Volume12
Issue2
SectionThe World of Innovations
Pagination81-85
LanguageEnglish
Abstract
The relevance of establishing effective public institutions based on self-organization of professionals from different environments during the crisis and the role of regional information and innovation centers in the initiation and maintenance of such processes have been described. Practical experience of the Lviv State Center of Science, Innovations, and IT Development in the foundation and support of NGOs in research and innovation, business and educational fields in Western Ukraine has been showed.
Keywordsdevelopment, innovation, intelligence, NGO
References
1. Androshhuk G.O., Davymuka S.A., Fedulova L.I. Nacionalni innovacijni systemy: evoljucija, determinanty rezultatyvnosti. Kyiv: Parlam. vyd-vo, 2015 [in Ukrainian].
2. Kalytych G.I. Duhovno-intelektualne vidrodzhennja nacii cherez samostverdzhennja ljudyny. Dopomoga avtoram novyh idej. 1996. No 1-2: 3-7 [in Ukrainian].
3. Gejec V.M., Semynozhenko V.P. Innovacijni perspektyvy Ukrainy. Harkiv: Konstanta, 2006 [in Ukrainian].
4. Denysjuk V.A. Rozvytok innovacijnyh terytorialnyh struktur jak vazhlyvoi skladovoi ukrainskoi innovacijnoi systemy. Ekonomichnyj chasopys. 2003. 21(7-8): 43-47 [in Ukrainian].
5. Mazur A.A., Gagauz N.B. Sovremennye innovacionnye struktury. Harkov: SPD Lyburkyna L.M., 2005 [in Russian].
6. Solovjov V.P., Korenjako G.I., Golovatjuk V.M. Innovacijnyj rozvytok regioniv: pytannja teorii ta praktyky. Kyiv: Feniks, 2008 [in Ukrainian].
7. Javorskyj M.S. Menedzhment, osnovni naprjamky ta rezultaty dijalnosti derzhavnogo pidpryjemstva v umovah zmin (na prykladi Lvivskogo centru naukovo-tehnichnoi i ekonomichnoi informacii). Lviv: LvCNTEI, 2006 [in Ukrainian].
8. Javorskyj M.S. Pro zastosuvannja mehanizmu gromadsko-derzhavnogo partnerstva dlja upravlinnja procesom pobudovy regionalnoi innovacijnoi systemy. Bjuleten Zahidnogo naukovogo centru. 2012-2013. Nacionalna akademija nauk Ukrainy ta Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. Zahidnyj naukovyj centr. L viv: PAIS, 2013: 195-198 [in Ukrainian].
9. Zaliznjak B.V. Do praci panove! Nauka innov. 2015. 11(3): 79-80 [in Ukrainian].
https://doi.org/10.15407/scin11.03.079
10. Javorskyj M.S. Strategija rozvytku centriv naukovo-tehnichnoi i ekonomichnoi informacii jak bazovyh elementiv regionalnoi innovacijnoi infrastruktury. Nauka ta naukoznavstvo. 2009. no 4(66): 3-14 [in Ukrainian].
11. Zakon Ukrainy «Pro zasady derzhavnoi regional noi polityky. Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy vid 27.03.2015. st. 90. no 13. S. 721 [in Ukrainian].