Evaluation of the State of the Ecologically Problematic Mining and Industrial Objects in Kalush Region by Electromagnetic Methods and their Monitoring

TitleEvaluation of the State of the Ecologically Problematic Mining and Industrial Objects in Kalush Region by Electromagnetic Methods and their Monitoring
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsDeshchytsya, SA, Pidvirny, OI, Romanyuk, OI, Sadovy, Yu.V, Kolyadenko, VV, Savkiv, LG, Myshchyshyn, Yu.S
Short TitleSci. innov.
DOI10.15407/scine12.05.041
Volume12
Issue5
SectionResearch and Engineering Innovative Projects of the National Academy of Sciences of Ukraine
Pagination41-51
LanguageEnglish
Abstract
Environmentally hazardous geological processes in the waste deposits of potash and rock salts pose significant threats to the environment. To detect, to study, and to prevent in time such the processes (karsting, suffosations, landslides) a hardware and software complex for induction sounding of the geological environment in the near zone of field source has been created and tested. The multiprocessor system for management, collection, and transfer of the data for analysis and operational geological interpretation to the end users has been developed.
Keywordsecology, electromagnetic field, evaluation of geological medium state, geological medium, negative process, prediction, soundings
References
1. Hmelevskoj V., Shevnin V. Jelektricheskoe zondirovanie geologicheskoj sredy. Moskva: Izd-vo MGU, Ch.1, 1988 [in Russian].
2. Hmelevskoj V., Shevnin V. Jelektricheskoe zondirovanie geologicheskoj sredy. Moskva: Izd-vo MGU, Ch.2, 1992 [in Russian].
3. Stacey Robert W. Electrical Impedance Tomography. Robert W. Stacey. [elektronnyi resurs] Stanford University. June 2006. Rezhym dostupu do resursu: http://www.pangea.stanford.edu
4. Experymentalni elektromagnitni doslidzhennia ekonebezpech nych terytorii. Shamotko V.I., Deshchytsya S.A. Za redaktsiieiu V.I. Starostenka «Doslidzhennia suchasnoi heodynamiky Ukrainskykh Karpat». Kyiv: Naukova dumka, 2005. P. 210-232 [in Ukrainian].
5. Salomatin V.N., Zhilenko O.B. Obzor oblastej primenenija geofizicheskogo jekspress-metoda EIJeMPZ. [Elektronnij resurs] Stroitel’stvo i tehnogennaja bezopasnost’ (Construction and tehnological safety). 2006. 15-16: p. 213-216. Rezhim dostupu do resursu: http://www.pk.napks.ru/library/compilations_vak/sitb/2006/15_16/p_213_21... [in Russian].
6. Salomatin M.V., Shkitsa L.Ye. Mekhanoelektrychni peretvorennia v tverdykh tilakh iz defektnoiu strukturoiu tamozh lyve rishennia za yikh dopomohoiu heoloho-ekolohichnykh zadach. Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu (Scientificherald of Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas). 2003, No 1(5), P. 77-80 [in Ukrainian].
7. Azimov O.T. Pro heofizychnyi variant peredachi informatsii z nadr Zemli na yii poverkhniu. Zbirn. nauk. prats «Teoretychni ta prykladni aspekty heoinformatyky» (Proc. «Theoretical and applied aspects of Geoinformatics»). Kyiv. 2011, P. 82-108 [in Ukrainian].
8. Kioto Iizuka (Toronto, Canada) Subsurface radars. Proceedings of the 1984 International Symposium on Noise and Clutter Rejection in Radars and Imaging Sensors, October 22-24, Tokyo, Japan.
9. Skanuiuchyi heoradar, adaptovanyi dlia zadach inzhenernoi heolohii, hidroheolohii ta ekolohii. Pres-reliz Instytutu Radioelektroniky im. A.Ya. Usikova NAN Ukrainy. Kharkiv, 2005 [in Ukrainian].
10. Sidorov V.A., Tikshaev V.V Elektrorazvedka zondirovanija mi stanovleniem polja v blizhnej zone. Saratov: Izd. Nizhnevolzhskogo NII geologii i geofiziki, 1969 [in Russian].
11. Sidorov V.A. Impul’snaja induktivnaja jelektrorazvedka. Moskva: Nedra, 1985 [in Russian].
12. Kobzova V.M., Deshchytsya S.A., Ladanivskyi B.T., Moroz I.P. Fizychne modeliuvannia elektromahnitnykh poliv u heolohichnomu seredovyshchi. Kyiv: Naukova dumka, 2008 [in Ukrainian].
13. Patent Ukrainy N 9443. Deshchytsya S.A. Prystrii dlia modeliuvannia nestatsionarnykh elektromahnitnykh protsesiv. Priorytet vid 30.09.1996, klas G01V 3/08.
14. ATxmega 64A3/128A3/196A3/256A3 Complete [elektronnyi resurs]. 134 pages, updated 06/2013. Rezhim dostupu do resursu: http://www.atmel.com/devices/ATXMEGA256.aspx
15. Patent Ukrainy N 40624. Pidvirny O.I. Sposib orhanizatsii katalohu elektronnoho dysku. Priorytet vid 27.04.2009, klas G01V 3/08.
16. Pidvirny O.I. Do pytannia zboru i peredachi pervynnykh heofizychnykh danykh v avtomatyzovanykh systemakh. Heodynamika (Geodynamics). 2013, No 15(2): 286-288 [in Ukrainian].
17. Deshchytsya S.A., Romaniuk O.I., Sadovyi Yu.V., Pidvirny O.I., Kusaylo R.I., Kolyadenko V.V. Rezultaty detalnykh elektromahnitnykh zonduvan problemnoi dilianky pivnichnoho bortu Dombrovskoho karieru. Heodynamika (Geodynamics). 2013, No 2(15): 136-138 [in Ukrainian].
18. Patent Ukrainy N 48549. Deshchytsya S.A., Pidvirny O.I., Romaniuk O.I. Prystrii dlia heoelektrorozvidky. vid 25.03.2010, Biul. N 6.
19. Deshchytsya S.A., Pidvirny O.I. Zastosuvannia netradytsiinykh system sposterezhennia dlia elektromahnitnoho diahnostuvannia heoseredovyshcha. Tezysy dokladov pervoi mezhdunarodnoi konferentsyy «Aktualnye problemy elektromahnytnykh zondyruiushchykh system» 27-30 sentiabria 2009. Kyiv. P. 32-33.
20. Shamotko V.I., Deshchytsya S.A., Romaniuk O.I., Dutko R.B., Kusaylo R.I. Elektromahnitne diahnostuvannia zabrudnennia heolohichnoho seredovyshcha vidkhodamy kaliinoho vyrobnytstva (na prykladi Kalush-Holynskoho rodovyshcha Peredkarpattia). Ekolohiia dovkillia ta bezpeka zhyttiediialnosti (Environmental ecology and life Safety). Kyiv: T-vo «Znannia» Ukrainy, 2006, No 1. P. 75-79 [in Ukrainian].
21. Romaniuk O.I., Shamotko V.I., Deshchytsya S.A., Dutko R.B., Kusaylo R.I. Elektromahnitne diahnostuvannia zabrudnennia vodonosnoho horyzontu naprylehlykh do Dombrovskoho karieru terytoriiakh. Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu (Scientific herald of IvanoFrankivsk national technical university of oil and gas). 2009. No 1(19): 24-31 [in Ukrainian].
22. Shamotko V.I., Deshchytsya S.A., Petrovskyi A.L, Romaniuk O.I., Dutko R.B. Elektromahnitni doslidzhennia aktyvizatsii tekhnohennoho karstu na terytoriiakh vydobutku kaliinykh i sirchanykh rud Peredkarpattia. Ekolohiia dovkillia ta bezpeka zhyttiediialnosti (Environmental ecology and life Safety). Kyiv: T-vo «Znannia» Ukrainy, 2002, No 4: 69-75 [in Ukrainian].
23. Romaniuk O.I., Shamotko V.I., Deshchytsya S.A., Dutko R.B., Petrovskyi A.L. Elektromahnitni doslidzhennia stanu heoseredovyshcha ta prohnozuvannia ekonebezpechnykh yavyshch v mezhakh tekhnohennykh zon vydobuvnykh pidpryiemstv Peredkarpattia. Materialy naukovoi konferentsii «Novi heofizychni tekhnolohii prohnozuvannia ta monitorynhu heolohichnoho sere dovyshcha». Lviv. 2007. P. 90 [in Ukrainian].
24. Shurovskyi O.D., Anikieiev S.H., Shamotko V.I., Deshchytsya S.A., Nikolayenko O.A., Poplyuiko A.G Heofizychnyi monitorynh ekonebezpechnykh heolohichnykh protsesiv v ahlomeratsii m. Kalusha. Mineralni resursy Ukrainy (Mineral resources of Ukraine). 2012. No 2. P. 31-38 [in Ukrainian].