13(1)

Scientific Framework of Innovation Activities

Shulga, O.V., Yanyshevska, L.M.
195-Year History of Mykolayiv Observatory: Events and People
Language: English
Sci. innov. 2017, 13(1):5-9
|

Full text (PDF)

Sybiryakova, Ye.S., Shulga, O.V., Vovk, V.S., Kaliuzhniy, M.P., Bushuev, F.I., Kulichenko, M.O., Haloley, M.I., Chernozub, V.M.
The Artificial Satellites’ Observation Using the Complex of Telescopes of RI «MAO»
Language: English
Sci. innov. 2017, 13(1):10-14
|

Full text (PDF)

Andruk, V.M., Pakuliak, L.K., Golovnia, V.V., Shatokhina, S.V., Yizhakevych, O.M., Protsyuk, Yu.I., Eglitis, I., Eglite, M., Kazantseva, L.V., Relke, H., Yuldoshev, Q.K., Muminov, M.M.
About Star Photometry on Digitized Astronegatives
Language: English
Sci. innov. 2017, 13(1):15-23
|

Full text (PDF)

Pomazan, A.V., Maigurova, N.V.
The First Results of the Photometric Observation of Selected Asteroids on KT-50 Telescope of Mobitel Complex of RI «MAO»
Language: English
Sci. innov. 2017, 13(1):24-29
|

Full text (PDF)

Ivanenko, N.V., Bazyey, О.A.
Some Dynamic Characteristics of Binary Near-Earth Asteroids
Language: English
Sci. innov. 2017, 13(1):30-33
|

Full text (PDF)

Mazhaev, O.E.
UkrVO Astronomical WEB Services
Language: English
Sci. innov. 2017, 13(1):34-40
|

Full text (PDF)

Kaliuzhniy, M.P., Bushuev, F.I., Sibiriakova, Ye.S., Shulga, O.V., Shakun, L.S., Bezrukovs, V., Kulishenko, V.F., Moskalenko, S.S., Malynovskyi, Ye.V., Balagura, O.A.
Monitoring of the Orbital Position of a Geostationary Satellite by the Spatially Separated Reception of Signals of Digital Satellite Television
Language: English
Sci. innov. 2017, 13(1):41-45
|

Full text (PDF)

Bodryagin, D.V., Bondarchuk, L.Ye., Maigurova, N.V.
Astrometrical Observations of the Selected WDS Stars
Language: English
Sci. innov. 2017, 13(1):46-50
|

Full text (PDF)

Eglitis, I., Eglite, M.
Space Research in Baldone Observatory
Language: English
Sci. innov. 2017, 13(1):51-53
|

Full text (PDF)

Protsyuk, Yu.I., Kovalсhuk, O.M., Mazhaev, O.E.
Catalogue of Positions and Proper Motions of Stars in the Vicinity of Open Clusters
Language: English
Sci. innov. 2017, 13(1):54-64
|

Full text (PDF)

Vovk, V.S., Shulga, O.V., Sybiryakova, Ye.S., Kaliuzhniy, M.P., Bushuev, F.I., Kulichenko, M.O.
Low-tech Highly Efficient Radiotechnical Solutions for Meteors and Satellite Observations
Language: English
Sci. innov. 2017, 13(1):65-68
|

Full text (PDF)

Maigurova, N.V., Chernetenko, Yu.A., Kryuchkovskiy, V.F.
Effect on the Reference Catalog System on the Asteroid Positions in the MPC Database
Language: English
Sci. innov. 2017, 13(1):69-75
|

Full text (PDF)

Kulichenko, M.O., Shulga, O.V., Sybiryakova, Ye.S., Kozyryev, Ye.S.
Diuble Station Observation of Telescopic Meteors in Mykolaiv
Language: English
Sci. innov. 2017, 13(1):76-80
|

Full text (PDF)

Protsyuk, Yu.I., Kovylianska, O.E., Protsyuk, S.V., Yizhakevych, O.M., Andruk, V.M., Golovnia, V.V., Yuldoshev, Q.K.
Results of Modern Processing of the Photographic Observations of Uranus and Neptune from Archives of UkrVO
Language: English
Sci. innov. 2017, 13(1):81-85
|

Full text (PDF)

Kuzkov, V.P., Sodnik, Z., Kuzkov, S.V.
Direct Measurements of Laser Communication Point-Ahead Angles from the Artemis Geostationary Satellite Through Clouds
Language: English
Sci. innov. 2017, 13(1):86-92
|

Full text (PDF)

Kozhukhov, O.M., Maigurova, N.V.
Asteroid Observations with NCSFCT’s AZT-8 Telescope
Language: English
Sci. innov. 2017, 13(1):93-98
|

Full text (PDF)

Usenko, I.O., Kovtyukh, V.V., Miroshnichenko, A.S., Danford, S.
Polaris: History of Pulsation Activity since Discovery
Language: English
Sci. innov. 2017, 13(1):99-103
|

Full text (PDF)