Information and Communication Aspects of Founding and Operating the Scientific Schools in the Field of Publishing and Printing

TitleInformation and Communication Aspects of Founding and Operating the Scientific Schools in the Field of Publishing and Printing
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsSemenyuk, EP, Kotlyarevsky, Ya.V, Melnikov, OV
Short TitleSci. innov.
DOI10.15407/scine12.02.063
Volume12
Issue2
SectionThe World of Innovations
Pagination63-80
LanguageEnglish
Abstract
Essential typological features of scientific schools are investigated, paying special attention to informational and communicational aspects of the problem. Peculiarities of scientific research organization in printing and publishing branches are revealed. A specific character of branch science consisting in the fact of close connection between scientific school formation and the activities of specialized higher education institutions is noted. The process of the establishment and development of the Lviv-Kyiv school of printing industry technologies, particularly regarding activities on development and application of photopolymer printing forms in printing production is analysed. On the example of the formation and the activity of the Lviv-Kyiv school of printing and publishing technologies the features of scientific school are listed. It is shown that scientific schools are formed under the influence of society demands, by the logic of science and practice development providing long-term fundamental and applied research and having essential achievements of public recognition in the homeland and abroad. Given this the functions of scientific schools are defined.
Keywordsprinting and publishing branch, scientific school, technology of printing and publishing industry, the Lviv-Kyiv scientific school of printing and publishing technologies
References
1. Saushkin Ju.G. Geograficheskaja nauka v proshlom, nastojashhem, budushhem. Moskva: Prosveshhenie, 1980 [in Russian].
2. Kapica P.L. Jeksperiment. Teorija. Praktika. St. i vystup. 4-e izd., ispr. i dop. Moskva: Nauka, 1987 [in Russian].
3. Bernal Dzh. Nauka v istorii obshhestva. per. s angl. Moskva: Inostr. lit-ra, 1956 [in Russian].
4. Chepikov M.G. Integracija nauki (Filo-sofskij ocherk). 2-e izd., pererab. i dop. Moskva: Mysl', 1981 [in Russian].
5. Vandyshev V.N. Filosofskij analiz differenciacii estestvennonauchnogo poznanija. Kyiv: Vishha shk., 1989 [in Russian].
6. Vvedenie v filosofiju. pod red. I. T. Frolova. 2-e izd., pererab. i dop. Moskva: Respublika, 2002 [in Russian].
7. Istorija filosofii'. za red. V.I. Jaroshovcja. Kyiv: Parapan, 2002 [in Ukrainian].
8. Rassel B. Istorija zahidnoi' filosofii'. per. z angl. Kyiv: Osnovy, 1995 [in Ukrainian].
9. Semenjuk E.P. Naukova shkola: Informacijno-komunikacijnyj vymir. Filosofs'ki poshuky. 2004. Vyp. XVI: Fenomen naukovoi' shkoly v istorii' kul'tury : Formy ta sposoby peredavannja znan' i tra-dycii'. S. 3–12 [in Ukrainian].
10. Karcev V.P. Social'naja psihologija nauki i problemy istoriko-nauchnyh issledovanij. Moskva: Nauka, 1984 [in Russian].
11. Semenjuk Je.P. Informacionnyj podhod k poznaniju dejstvitel'nosti. Kyiv: Nauk. dumka, 1988 [in Russian].
12. Mel'nikov A.V., Semenjuk Je.P., Kotljarevskij Ja.V. Primenenie informaci-onnogo podhoda k analizu razvitija poligrafii. Visti Akad. inzh. nauk. 2010. no 1(40): 40–48 [in Russian].
13. Dobrov G.M. Nauka o nauke : Vvedenie v obshhee naukovedenie. 2-e izd., dop. i pererab. Moskva: Nauk. dumka, 1970. – S. 36–71 [in Russian].
14. Mihajlov A.I., Chernyj A.I., Giljarevskij R.S. Nauchnye kommunikacii i informatika. Moskva: Nauka, 1976 [in Russian].
15. Petrushenko V.L. Epistemologija jak filosofs'ka teorija znannja. L'viv: Vyd-vo Derzh. un-tu «L'viv. politehnika», 2000: 139–148 [in Ukrainian].
16. Kommunikacija v sovremennoj nauke. sb. st. : per. s angl. sost., obshh. red. i vstup. st. Je.M. Mirskogo i V.N. Sadovskogo. Moskva: Pogress, 1976 [in Russian].
17. Michurin I.V. Sochinenija v 4-h t. T. 4. Moskva: Sel'hozgiz, 1948. S. 402 [in Russian].
18. Popovich M.V. O filosofskom analize jazyka nauki. Kyiv: Nauk. dumka, 1966. S. 38 [in Russian].
19. Kvitko I.S. Termin v nauchnom dokumente. L'vov: Vyshha shkola, 1976 [in Russian].
20. Mashtaler R.M., Kovba Zh.M., Feller M.D. Rozvytok poligrafii' na Ukrai'ni. L'viv: Vyshha shkola, 1974. – C. 88–91 [in Ukrainian].
21. Rozum O.F., Velychko O.M., Mel'nykov O.V. Tajemnyci drukarstva: Mynule. Suchasne. Majbutnje. 2-e vyd., pererob i dop. L'viv: Ukr. akad. drukarstva, 2012. C. 255–257 [in Ukrainian].
22. Shevchenko M. Ukrai'ns'kyj poligrafichnyj instytut. Harkiv: Ukr. poligr. in-t, 1930 [in Ukrainian].
23. Sen'kivs'kyj V.M., Mel'nykov O.V. Modeli faktoriv vplyvu na naukovu kar’jeru (na prykladi poligrafichnoi' galuzi). Nauk. zap. (Ukr. akad. drukarstva). 2010. no 1(17): 49–65 [in Ukrainian].
24. Dysertacii', zahyshheni v Ukrai'ns'komu poligrafichnomu instytuti im. Ivana Fedorova ta Ukrai'ns'kij akademii' drukarstva u 1983–2008. bibliogr. Pokazhchyk. uklad. B.V. Durnjak, O.V. Mel'nykov, O.M. Vasylyshyn, O.P. Kashyrs'ka. L'viv: Ukr. akad. drukarstva, 2008 [in Ukrainian].
25. Mel'nykov O.V. Chas roboty ta zvershen' (do 80-littja Ukrai'ns'koi' akademii' drukarstva). Tehnol. i tehn. drukarstva. 2010. No 4(30): 10–30 [in Ukrainian].
26. P’jat' rokiv Ukrai'ns'kogo uchbovogo poligrafichnogo kombinatu. Instytut. Tehnikum. Robitfak. Pershyj vypusk inzheneriv poligrafichnoi' promyslovosti. Tehnology. Ekonomisty. Hudozhnyky-konstruktory. za red.: I. Zhytomyrs'kogo, Ja. Tarnapol's'kogo, I. Ivanova. Harkiv: Poligraf. kombinat, 1935 [in Ukrainian].
27. Kovalenko Borys Vasyl'ovych. bibliogr. pokazhch. uklad. S.G. Janchyshyn. L'viv: Klub l'viv. poligr., 2001 [in Ukrainian].
28. Publikacii Ukrainskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta poligraficheskoj promyshlennosti. bibliogr. ukazatel'. 1932–1981 sost. G.Ja. Poterejko, N.L. Levina, O.V. Zasinchuk. obshh. red. M.N. Panchuka. L'vov: UNIIPP, 1982. Vyp. 1. S. 5 [in Russian].
29. Kovalenko B.V., Nikolajchuk E.D. Gibkie fotopolimernye pechatnye formy Ukrainskogo poligraficheskogo instituta im. Ivana Fedorova. Poligrafija i izdatel'skoe delo. 1964. no 1: 21–26 [in Russian].
30. Kovalenko B.V. Kompleksni doslidzhennja i rozrobky Ukrai'ns'kogo poligrafichnogo instytutu im. Ivana Fedorova v galuzi stvorennja gnuchkyh povnoformatnyh iljustracijno-tekstovyh fotopolimernyh form vysokogo ta typoofstnogo druku. Poligrafija ta vydavnycha sprava. 1970. no 6: 31–36 [in Ukrainian].
31. Lazarenko E. Fotopolimery v Ukrai'ni. Palitra druku. 1994. no 1: 17–18 [in Ukrainian].
32. Lazarenko Je.T., Mervinskij R.I. Raboty Ukrainskogo poligraficheskogo instituta im. Ivana Fedorova v oblasti sozdanija i vnedrenija fotopolimernyh pechatnyh form. Resp. nauchno-prakt. konf., posvjashh. 400-letiju pamjati pervopechatnika Ivana Fedorova. Tezisy dokl. L'vov, 1983: 44–45 [in Russian].
33. Shybanov V. Eskiz istorii' fotopolimeriv v Ukrai'ni. Palitra druku. 1998. no 3: 33–35 [in Ukrainian].
34. Shybanov V.V. Fotopolimeryzacijnozdatni materialy. L'viv: Ukr. akad. drukarstva, 2008. S. 5–11 [in Ukrainian].
35. Naukovo-tehnichnyj zbirnyk «Poligrafija i vydavnycha sprava», systemat. pokazhch. mat., opublik. u 1964–2004. uklad. B.V. Durnjak, O.V. Mel'nykov, O.M. Vasylyshyn. L'viv: Ukr. akad. drukarstva, 2009 [in Ukrainian].
36. Lazarenko Eduard Tymofijovych. biobibliogr. pokazhch. uklad. O.M. Vasylyshyn, O.V. Mel'nykov, S.G. Janchyshyn. L'viv: Ukr. akad. drukarstva, 2009 [in Ukrainian].
37. Mervins'kyj Roman Ivanovych. biobibliogr. pokazhch. uklad. O.M. Vasylyshyn, O.V. Mel'nykov, S.G. Janchyshyn. L'viv: Ukr. akad. drukarstva, 2009 [in Ukrainian].
38. Dissertacii po poligrafii (1936–1979). retrosp. ukaz. sost. L.P. Spiridonova, V.N. Sidorenko. pod. nauch. red. L.A. Kozarovickogo. Moskva: Kniga, 1980 [in Russian].
39. Dissertacionnye roboty po poligrafii (1979–1981). bibliogr. ukaz. sost. L.P. Spiridonova, V.N. Sidorenko. pod. nauch. red. D.P. Tatieva. Moskva: Kniga, 1983 [in Russian].
40. Dissertacionnye raboty po poligrafii, izdatel'skomu delu i knizhnoj torgovle. Retrospektivnyj bibliogr. ukazatel' dissertacij (1982–1993). sost. N.T. Paljuga, I.V. Chapajkin. pod obshh. red. E.P. Zhitkih. Moskva: Mir knigi, 1994 [in Russian].
41. Kravchuk Volodymyr Arkadijovych. bibliogr. pokazhch. uklad. S.G. Janchyshyn. 2-e vyd. L'viv: Klub l'viv. poligr., 2002 [in Ukrainian].
42. Shybanov Volodymyr Viktorovych. biobibliogr. pokazhch. uklad. O.M. Vasylyshyn, O.V. Mel'nykov. L'viv: Ukr. akad. drukarstva, 2008 [in Ukrainian].
43. Ukaz Prezydenta Ukrai'ny «Pro prysvojennja pochesnyh zvan' Ukrai'ny pracivnykam Ukrai'ns'koi' akademii' drukarstva, m. L'viv» vid 23.01.1996. N79/96 [Elektronnyj resurs]. Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/79/96 [in Ukrainian].
44. Ukaz Prezydenta Ukrai'ny «Pro prysudzhennja Derzhavnyh premij Ukrai'ny v galuzi nauky i tehniky 1996» vid 11.12.1996 N1190/96 [Elektronnyj resurs]. Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1190/96 [in Ukrainian].
45. Estrina M.V., Lazarenko E.T., Mel'nykov O.V. Analiz tematyky dysertacijnyh doslidzhen', vykonanyh v Ukrai'ns'kij akademii' drukarstva v 1983–2010. Tehnol. i tehn. drukarstva. 2011. no 1(31): 9–13 [in Ukrainian].
46. Labec'ka M.T., Lazarenko E.T., Mel'nykov O.V. Analiz tematyky dysertacijnyh robit, prysvjachenyh trafaretnomu druku, vykonanyh v Ukrai'ni protjagom 1969–2011. Tehnol. i tehn. drukarstva. 2011. No 4(34): 4–10 [in Ukrainian].
47. Estrina M.V., Lazarenko E.T., Mel'nykov O.V. Vyjavlennja tendencij rozvytku poligra-fichnogo vyrobnyctva na osnovi analizu dysertacijnyh robit, zahyshhenyh protjagom 1936–2011. Nauk. zap. (Ukr. akad. drukarstva). 2012. no 1(38): 166–175 [in Ukrainian].
48. Jevangelije vid Matfeja 1:1–25 [in Ukrainian].
49. Ukaz Prezydenta Ukrai'ny «Pro prysudzhennja shhorichnyh premij Prezydenta Ukrai'ny dlja molodyh vchenyh 2013» vid 02.12.2013 N659/2013 [Elektronnyj resurs]. Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/659/2013 [in Ukrainian].
50. Sysjuk V.G., Gryshhenko V.K., Granchak V.M., Bubnova A.S., Davyskyba P.M. Fotopolimerni kompozycijni materialy dlja zahysnyh pokryttiv drukovanyh plat. Nauka innov. 2008. 4(6): 5–11 [in Ukrainian].
https://doi.org/10.15407/scin4.06.005
51. Sysjuk V.G., Gryshhenko V.K., Granchak V.M., Bubnova A.S., Davyskyba P.M., Shevchenko V.V. Modyfikovani lakofarbovi materialy pryskorenoi' povitrjanoi' sushky dlja zahysnyh antykorozijnyh pokryttiv. Nauka innov. 2010. 6(1): 69–75 [in Ukrainian].
52. Granchak V.M., Sysjuk V.G., Gryshhenko V.K., Davyskyba P.M., Bubnova A.S., Mai'k V.Z., Jasyns'ka L.M. Rozrobka ta modyfikacija fotopolimeryzacijnogo adgezyvu dlja tehnologichnyh procesiv ozdoblennja poligrafichnoi' produkcii'. Nauka innov. 2012. 8(3): 23–31 [in Ukrainian].
https://doi.org/10.15407/scin8.03.023
53. Pel'c D., Jendrjus F. Uchenye v organizacijah: Ob optimal'nyh uslovijah dlja issledovanij i razrabotok. per. s angl. Moskva: Progress, 1973. S. 75 [in Russian].